3316.jpg
3319.jpg
3328.jpg

Il·luminació Nadal Grand Hotel Central

Cuaranta-cinc làmpades, una en cada finestra i un sistema de control i programació molt simple de la tecnologia teatral formen una malla de píxels que permeten dibuixar i escriure, i a través del ritme coreografiar sobre la façana de l’hotel.


VIDEO INSTAL·LACIO