pstm-9339.jpg
pstm-9384.jpg
pstm-9431.jpg
pstm-9443.jpg
pstm-94481.jpg
ptsm-9350.jpg

Museu Marítim de Barcelona: Il·luminació del Portal de Santa Madrona

Les Drassanes Reials participen en la festa Llum Bcn 2013 i s’il·lumina el tram de la muralla medieval que transcorre per l’avinguda del Paral·lel. La muralla, edificada al segle XIV en temps de Pere el Cerimoniós, tenia tres portes, una de les quals, el portal de Santa Madrona, es va veure oberta i il·luminada per primera vegada.

Location: Portal de Santa Madrona, Barcelona. Date: 2013 Photographer: Rafael Vargas