000002.jpg
000010.jpg
000012.jpg

Proposta d’il·luminació artística per a Festival de Poesia

Proposta d’Il·luminació artística per a festival de poseia a través d’una instal·lació al hall del CCCB.

Location: CCCB, Barcelona. Date: 2001 Team: Daniel Bravo