115.jpg
27.jpg
37.jpg
43.jpg
53.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Proposta il·luminació efímera de façanes

Proposta per la il·uminació efímera de façanes a Barcelona.

Location: Barcelona.